Małgorzata Wrochna    
Galeria Kościoły Technika Hobby O mnie

Prawa autorskie

Zdjęcia w serwisie wrochna.art.pl, dla których nie podano źródła, są wykonane przez Małgorzatę lub Grzegorza Wrochnów.

Zawartość (teksty, zdjęcia, grafiki itp.) prezentowana serwisie wrochna.art.pl może być wykorzystywana (w całości lub w części, także w zmienionej formie), wyłącznie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem podania imienia i nazwiska autorki, Małgorzaty Wrochny, oraz nazwy serwisu wrochna.art.pl  W przypadku użycia w Internecie, należy ponadto umieścić link do oryginalnej strony. Wykorzystanie komercyjne wymaga zgody męża autorki, Grzegorza Wrochny (grzegorz@wrochna.edu.pl).

Wyjątek stanowią poniższe zdjęcia udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-SA 4.0). Uznanie autorstwa: Małgorzata Wrochna, wrochna.art.pl
Oznacza to, że zdjęcia te można rozpowszechniać (także komercyjnie) i modyfikować, pod warunkiem podania referencji do "Małgorzata Wrochna, wrochna.art.pl" i licencji "CC-BY-SA 4.0". Jeśli zdjęcie wykorzystano do innego utworu, można go rozpowszechniac tylko na podstawie tej samej licencji.